Search
Close this search box.

Ε.Μ.Π. με ανακοίνωσή του απευθύνει “δραματική έκκληση” στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας

Το ΕΜΠ τονίζει ότι η σημαντική μείωση του προϋπολογισμού εμποδίζει αναπόφευκτα τη δυνατότητα του πανεπιστημίου να συντηρήσει και να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και υποδομές του.

Μια αποκαλυπτική δήλωση από το ΕΜΠ ρίχνει φως στις πραγματικές διαστάσεις της συζήτησης για τα δημόσια έναντι των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή η πραγματικότητα υπογραμμίζεται από μια ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), η οποία αποκαλύπτει ότι η κρατική επιχορήγηση για το 2024 θα είναι μόλις 7,17 εκατομμύρια ευρώ.

Για να τεθεί αυτό σε μια προοπτική, το ΕΜΠ επισημαίνει ότι το 2009 η επιχορήγηση ήταν 19,68 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση 63,6% σε σχέση με αυτό που χορηγείται φέτος. Τα τελευταία 15 χρόνια, το διδακτικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 36%, το λοιπό προσωπικό κατά 1,6%, ενώ ο φοιτητικός πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά 20,7%.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια δημόσια συζήτηση για τη λειτουργία των πανεπιστημίων στη χώρα, καθώς οι περισσότεροι γνωρίζουμε τις παθογένειες του ακόμη και τις «χρυσές εποχές» με τα ογκώδη κονδύλια. Μήπως η λύση μπορεί να βρεθεί με αλλαγή πολιτικής, ανεξάρτητα από την ενίσχυση των κονδυλίων;

8 λέξεις που μόνο οι γνώστες γράφουν αλάνθαστα

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), μετά την ανάληψη των εκ του νόμου 4957/2022 προβλεπομένων καθηκόντων του, ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του ΕΜΠ σχετικά με το σημερινό ύψος της κρατικής χρηματοδότησης προς το ΕΜΠ και τον αριθμό των υπηρετούντων σήμερα με­λών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων, σε σχέση με τους αντίστοι­χους αριθμούς του 2009. Επίσης ενημερώθηκε και για τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπου­δαστών στις εννέα Σχολές του ΕΜΠ σήμερα και το 2009. Με βάση τα δεδομένα αυτά συντάχθηκε ο κάτωθι πίνακας:

ΕΜΠ ανακοίνωση

 

Από τον πίνακα προκύπτει σαφώς ότι κατά την τελευταία 15ετία το ΕΜΠ υποχρε­ώθηκε σταδιακά να λειτουργεί με προϋπολογισμό μειωμένο κατά 63.6%, καθηγητικό προσω­πικό μειωμένο κατά 36%, άλλο προσωπικό μειωμένο κατά 1.6% και αριθμό σπουδα­στών αυξημένο κατά 20.7%.

Ο δραματικά συρρικνωμένος προϋπολογισμός οδηγεί αναπόφευκτα σε αδυναμία συ­ντή­ρησης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κτιριακών υποδο­μών του ΕΜΠ, οι οποίες υποβαθμίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Το γεγονός αυτό σε συνάρ­τηση με την εξίσου δραματική αφαίμαξη του προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθ­μίδων, καθιστά προβληματική (αν όχι αδύνατη) την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτι­κού και ερευνητικού έργου, ανάλογου του κύρους και της ιστορίας του ΕΜΠ. Παρόλα αυτά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεχίζει να κατέχει μια εκ των κορυφαίων θέσεων ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ίδρυμα στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, ως αποτέλεσμα των ηρωικών προσπαθειών των μελών της Πολυ­τεχνει­α­κής Κοινότητας να ανταποκριθούν στο λειτούργημά τους και στον κοινωνικό τους ρόλο. Το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει επουδενί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι εσαεί μπορούν να επιτυγχάνονται τέτοιου είδους αποτελέσματα χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Απεναντίας, ας σκεφτούμε πόσο ψηλότερα θα μπορούσε να φτάσει το ΕΜΠ αλλά και τα άλλα Δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, αν η Πολιτεία εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς αυτά.

Ως Συμβούλιο Διοίκησης ενός εμβληματικού και ιστορικού Ιδρύματος είμαστε υποχρεωμένοι έναντι της κοινωνίας να δηλώσουμε καθαρά ότι η συνέχιση της συγκεκριμένης πολιτικής οδηγεί αναπόφευκτα σε υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών που παρέχει το ΕΜΠ και των Διπλωμάτων που αυτό απονέμει, αλλά και σε άμεσο κίνδυνο απώλειας της θέσης που έχει κατακτήσει στις δι­εθνείς κατατάξεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση της οποίας οι αποδόσεις είναι ευθέως συναρτημένες με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, όπως αποδεικνύει η διεθνής εμπειρία.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ απευθύνουν δραματική έκκληση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, να εγκύψουν άμεσα στο πρόβλημα και να δώσουν γεν­ναίες, πειστικές και χειροπιαστές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση η συνεχής εκ μέ­ρους τους επίκληση της πρόθεσης ενίσχυσης του ρόλου του Δημοσίου Πανεπιστημίου καθίσταται κενή περιεχομένου και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο οδηγείται αναπόφευκτα σε μαρασμό και απαξίωση και, εκ των πραγμάτων, η συνταγματική αποστολή του για προσ­φορά στον Ελληνικό Λαό εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου θα παραδοθεί σε άλλες δομές (όπως τα υπό ίδρυση ιδιωτικά ΑΕΙ, θέμα επί του οποίου το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ δεσμεύεται να πάρει θέση, ευθύς ως τα μέλη του ενη­­με­ρωθούν επί του ακριβούς περιεχομένου του σχεδίου νόμου που προτίθεται να κα­ταθέσει η κυβέρνηση).

Γιώργος Νταλάρας: «Κάποιοι από τους Έλληνες τραγουδιστές…είναι θεόφαλτσοι και για γέλια» (ΒΙΝΤΕΟ)

Φωτογραφία εξωφύλλου

Μοιράσου το

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

YelloWizard.gr
YelloWizard.gr
YelloWizard.gr