Ψηφιακές εκπαιδευτικές ιστορίες από το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο σχεδιάζει και διαθέτει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό Μέχρι τώρα το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο είχε κυκλοφορήσει μια έντυπη σειρά εκπαιδευτικών φυλλαδίων, τα οποία ενημέρωναν το κοινό για τις εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορες θεματικές του Μουσείου με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Με τα τωρινά δεδομένα της πανδημίας και της γενικότερης απαγόρευσης το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο … Continue reading Ψηφιακές εκπαιδευτικές ιστορίες από το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο