Η αυταρχικότητα των γονέων και ο αυτοέλεγχος του παιδιού

Τελικά η αυταρχικότητα του γονέα βοηθάει στον αυτοέλεγχο του παιδιού; Η έννοια του αυτοελέγχου μας κυνηγά από παιδιά. Η ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει την συμπεριφορά του, και ό, τι αυτή προϋποθέτει ή συνεπάγεται, αποτελεί μία δεξιότητα που είναι απαραίτητη για την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη και την ευημερία. Συχνά, σε μία συζήτηση, ενοχλούμαστε από … Continue reading Η αυταρχικότητα των γονέων και ο αυτοέλεγχος του παιδιού