Αβρόχοις ποσί: Τί σημαίνει και από που προέρχεται η φράση;

Η φράση «αβρόχοις ποσί» (Αβρόχοις ποσίν) δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς την πλαισιώνει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Από που προέρχεται λοιπον και ποια είναι η σημασία της; Για να μάθουμε  από που προέρχεται  η φράση «αβρόχοις ποσί» θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε μια βιβλική ιστορία της της Παλαιάς Διαθήκης,  όπου περιγράφει τη διέλευση των Εβραίων … Continue reading Αβρόχοις ποσί: Τί σημαίνει και από που προέρχεται η φράση;