Η σελίδα στο Instagram που μας μαθαίνει «ιδιαίτερες λέξεις» της ελληνικής κάθε μέρα

Αν και ο αριθμός των ατόμων που μιλούν την ελληνική γλώσσα είναι περιορισμένος σε περίπου 13 εκατομμύρια, αυτή διαθέτει την παλαιότερη καταγεγραμμένη ιστορία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ζωντανή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, με περισσότερα από 3.400 χρόνια γραπτής ιστορίας. 20 από τα πιο συνηθισμένα λάθη στην ελληνική γλώσσα Παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα ότι … Continue reading Η σελίδα στο Instagram που μας μαθαίνει «ιδιαίτερες λέξεις» της ελληνικής κάθε μέρα