Υπουργείο Πολιτισμού: νέες επιχορηγήσεις ύψους 124.432.275 ευρώ

Νέες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού!