Το ΕΜΠ ιδρύει Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Το ΕΜΠ ανακοίνωσε ότι η σύγκλητος του αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Το Κέντρο θα εξασφαλίσει τον συντονισμό και … Continue reading Το ΕΜΠ ιδρύει Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης