Τέχνη και πανδημία – τέσσερις καλλιτέχνες που έδρασαν μέσα στο 2020

Πώς μπορεί να λειτουργήσει το δίπολο τέχνη και πανδημία;