Σουζάνα και Δημήτρης Αντωνακάκη – Αναγνώσεις του μοντερνισμού στην Ελλάδα

Το μοντέρνο κίνημα εφαρμόστηκε από πολλούς Έλληνες αρχιτέκτονες αλλά «μεταφράστηκε» μέσα από το έργο των Σουζάνα και Δημήτρη Αντωνακάκη