Σαράντος Καργάκος: Μᾶς χρειάζεται τό ’21;

Ο Σαράντος Καργάκος έδωσε τις σωστές κατευθύνσεις για τη σημασία της διδασκαλίας των γεγονότων το 1821. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από συνέντευξη που δοθηκε στην Ἕστία, στις 20 Μαρτίου του 2015​: «Θά προτιμοῦσα, λοιπόν, νά ἀναφερθῶ στό ἐρώτημα πού μοῦ ἔθεσε πρό ἡμερῶν μέ μιά εὐγενική ἐπιστολή ἀναγνώστης τῆς«Ἑστίας»: Μᾶς χρειάζεται τό ’21; Σέ … Continue reading Σαράντος Καργάκος: Μᾶς χρειάζεται τό ’21;