Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών ύψους 12.000€

Πρόκειται για υποτροφίες μέχρι και 12.000 ευρώ έκαστη Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές. Συγκεκριμένα, για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή και φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση σε 4 επιλεχθέντες, ύψους 6.οοο ευρώ στον καθένα. … Continue reading Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών ύψους 12.000€