Πολιτισμός προσβάσιμος σε όλους

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δίνει πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα από ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν θεατρικές, και όχι μόνο, παραστάσεις με παροχή υπότιτλων, μέσω της χρήσης γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses). Το σπουδαίο αυτό ερευνητικό … Continue reading Πολιτισμός προσβάσιμος σε όλους