Ποια η ετυμολογία του όρου πτυελοδοχείο και ποια η ιστορία του;

Πού συναντάμε τον όρο πτυελοδοχείο και τι σημαίνει; Πτυελοδοχείο είναι το ειδικό δοχείο, το οποίο βρίσκεται συνήθως σε δημόσιους χώρους ώστε να φτύνει κανείς μέσα σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η ετυμολογία του όρου είναι η εξής: προέρχεται από το ουσιαστικό πτύαλον που σημαίνει σάλιο και από το δοχεῖον< δοχή< δέχομαι. Ο όρος πτύαλον προέρχεται από … Continue reading Ποια η ετυμολογία του όρου πτυελοδοχείο και ποια η ιστορία του;