Φωτογραφίες: Τίμος Χριστοφορίδης (Lavart)

Διαβάστε την συνέντευξη των τριών ενόρκων:  Αλέξανδρο Πέρρο, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Αυγουστίνο Κούμουλο εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση εδώ.

Κοινοποίηση:

Σχόλια

No more articles
«Σωτηρία με λένε» στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Close