Οι ιστορίες πίσω από τα λογότυπα γνωστών μουσικών συγκροτημάτων

Τα λογότυπα αποτελούν κατά κάποιον τρόπο το «πρόσωπο», την ταυτότητα και την υπογραφή των καλλιτεχνών Το λογότυπο είναι ένα μοναδικό, διακριτό σχέδιο, το οποίο δημιουργείται με σκοπό την προώθηση ενός καλλιτέχνη ή ενός μουσικού συγκροτήματος, την ενίσχυση της εικόνας του και τον καθορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Η δημιουργία ενός λογότυπου μπορεί να είναι μια … Continue reading Οι ιστορίες πίσω από τα λογότυπα γνωστών μουσικών συγκροτημάτων