Ο ιδρυματισμός και η ανακλητική κατάθλιψη των βρεφών κατά τον Rene Spitz

Ο Rene Spitz φώτισε με την έρευνά του τη σημασία που είχε ο Ιδρυματισμός και η μητρική αποστέρηση που αιωρούνταν πάνω από τα κεφάλια των επιστημόνων, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η συναισθηματική επένδυση και η ύπαρξη ενός αντικειμένου αγάπης υπερκαλύπτει τη σωματική φροντίδα! Οι απώλειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελούν ακόμα αντικείμενο μελέτης και … Continue reading Ο ιδρυματισμός και η ανακλητική κατάθλιψη των βρεφών κατά τον Rene Spitz