Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση self test κορονοϊού!

Ο ΕΟΦ προχωρά στην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του in vitro διαγνωστικού προϊόντος DIAGNOSTIC KIT FOR ANTIBODY IgM/IgG OF NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 ως αυτοδιαγνωστικό, self test: Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 6, παρ ΙΙ εδ. 8 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α’) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του … Continue reading Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση self test κορονοϊού!