Νέο βιβλίο από τον Ευάγγελο Βενιζέλο: «Παλιγγενεσία και αναστοχασμός»

Στο νέο του βιβλίο ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναλύει τις προϋποθέσεις της επετείου του εθνικού αναστοχασμού και τη διαρκή κρίση ταυτότητας που διερχόμαστε, ενώ, στη συνέχεια, επικεντρώνεται στα ζητήματα του Συντάγματος που αποτελούν το ιδιαίτερο επιστημονικό του πεδίο. Το βιβλίο επαναξιολογεί διάφορα γεγονότα από το 1821 και σχολιάζει το ελληνικό πνεύμα. Ποιο είναι το βιβλίο της … Continue reading Νέο βιβλίο από τον Ευάγγελο Βενιζέλο: «Παλιγγενεσία και αναστοχασμός»