Μπορεί η μουσική να βελτιώσει τη μνήμη των ασθενών με Alzheimer;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, 2018), η νευροεκφυλιστική νόσος του Alzheimer πλήττει περίπου 46,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και προβλέπεται ότι έως το 2050 ο αριθμός αυτός θα τριπλασιαστεί. Η νόσος του Alzheimer είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας και χαρακτηρίζεται από μειωμένες γνωστικές λειτουργίες (μνήμη, οπτικές-χωρικές δεξιότητες, γλωσσική δυσλειτουργία), απουσία συναισθηματικού … Continue reading Μπορεί η μουσική να βελτιώσει τη μνήμη των ασθενών με Alzheimer;