Κύκλος δημιουργικής γραφής με θέμα: «O Χαρακτήρας Παντού»

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου στις 6.00 – 10.00 μ. μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου στις 8.00 – 10.30 μ.μ. (ανοιχτή παρουσίαση) Οι αισθήσεις μας τροφοδοτούν συνεχώς τον εγκέφαλο με πληροφορίες. Ο εγκέφαλος, με την σειρά του, για να καταλάβει την πληροφορία, φτιάχνει ιστορίες. Όλες οι νοητικές διεργασίες μας είναι ιστορίες. Οι έννοιες ‘άνθρωπος’ και … Continue reading Κύκλος δημιουργικής γραφής με θέμα: «O Χαρακτήρας Παντού»