Καινοτόμες αλλαγές στη Θεσσαλονίκη: Υπόγειο πάρκινγκ και ανάπλαση μεγάλης πλατείας!

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο του ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας, αφού κρίθηκε πως οι αρχαιότητες δεν ήταν μεγάλης αξίας. «Προχωράμε στον αρχικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση της Πλατείας Ελευθερίας, για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ και παράλληλα την ανάπλαση στο επίπεδο της γης», … Continue reading Καινοτόμες αλλαγές στη Θεσσαλονίκη: Υπόγειο πάρκινγκ και ανάπλαση μεγάλης πλατείας!