Η εποχή των αριστεριστών: Πόσο φοβάσαι ;

Μια καινούρια εποχή γεννιέται ή μια γριά εποχή ξυπνάει από τον μεσαιωνικό λήθαργο; Στο παρελθόν, μεγάλοι επιστήμονες έχουν αναφερθεί στην ικανότητα του ανθρώπου να συνδέει φαινομενικά ασύνδετες πληροφορίες, συντάσσοντας ένα έλλογο μωσαϊκό νοήματος. Σε αυτή τη θέση βρισκόμαστε και σήμερα καθώς δυνάμεθα να συνδέσουμε δυσερμήνευτα γεγονότα, που δικτυώνονται συνεχώς γύρω μας. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε … Continue reading Η εποχή των αριστεριστών: Πόσο φοβάσαι ;