Γνωστική ασυμφωνία: Διαφωνούμε με τον ίδιο μας τον εαυτό;

Πολλές φορές στη ζωή μας δεχόμαστε πληροφορίες που έρχονται σε αντίθεση με αυτά που γνωρίζουμε ήδη. Ωστόσο, για ορισμένους λόγους, πρέπει να δεχτούμε τα νέα δεδομένα και οι πληροφορίες αυτές να συνυπάρξουν αρμονικά και σε συμφωνία με τις στάσεις και την εκδηλούμενη συμπεριφορά μας. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τις δεκαετίες του 1940 και … Continue reading Γνωστική ασυμφωνία: Διαφωνούμε με τον ίδιο μας τον εαυτό;