Γλωσσική Διομαδική Μεροληψία: Το πώς μιλάμε δείχνει «με ποιους είμαστε»

Τι φανερώνει η χρήση της γλώσσας και πώς επηρεάζει την εντύπωση που θα σχηματίσουν οι άλλοι για μας; Είναι γεγονός και έχει αποδειχθεί σε πολυάριθμες μελέτες (πχ. Tajfel, Flament, Billig and Bundy, 1971, Sherif, 1996) ότι η ύπαρξη έστω και μόνο δυο διαφορετικών ομάδων μπορεί να οδηγήσει τα μέλη τους σε συγκεκριμένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς. … Continue reading Γλωσσική Διομαδική Μεροληψία: Το πώς μιλάμε δείχνει «με ποιους είμαστε»