Έτοιμα τα τρισδιάστατα μοντέλα του Παρθενώνα

Στόχος του έργου του Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας είναι να εκτεθούν τα δύο αντίγραφα στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Roger Michael, διευθυντής του Βρετανικού Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας υλοποίησε την ιδέα του και δημιούργησε ένα αντίγραφο υψηλής ακρίβειας του γλυπτού του Παρθενώνα που θα τοποθετηθεί στο Βρετανικό Μουσείο. Σύμφωνα, με τη New York Times, το Ινστιτούτο Ψηφιακής Τεχνολογίας … Continue reading Έτοιμα τα τρισδιάστατα μοντέλα του Παρθενώνα