Διακειμενικότητα στον κινηματογράφο – συνδέσεις ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν

Η έννοια της διακειμενικότητα στον κινηματογράφο μέσα από τρεις ταινίες Η έβδομη τέχνη δημιουργεί τον αναγκαίο χώρο για να αναπτυχθούν κόσμοι πέρα από τον δικό μας, παράλληλες πραγματικότητες τόσο αληθινές όσο και φανταστικές. Από την πρώτη εμφάνιση του κινηματογράφου στα τέλη του 19ου αιώνα, έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες τέχνες για την σύγχρονη … Continue reading Διακειμενικότητα στον κινηματογράφο – συνδέσεις ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν