Κινηματογράφος - Reviews

Στο Μετρόπολις του Φριτς Λανγκ υπό την μπαγκέτα του Helmut Imig

Στο Μετρόπολις του Φριτς Λανγκ υπό την μπαγκέτα του Helmut Imig

«Ανάμεσα στα χέρια και το μυαλό, ο μεσολαβητής πρέπει να είναι η καρδιά» Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μας καθήλωσε. Ξανά. Αυτή τη φορά διαλέγοντας για φ... Συνέχεια