ΑΣΕΠ: Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Τουρισμού

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη 70 εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Τουρισμού μέσω ΑΣΕΠ Σύμφωνα με ΦΕΚ, προκηρύσσεται η πρόσληψη εβδομήντα (70) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να είναι μέχρι οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μήνες, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για … Continue reading ΑΣΕΠ: Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Τουρισμού