Μπιενάλε Βενετίας

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη 59η Biennale Βενετίας

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη 59η Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Biennale Βενετίας 2022

Στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής στην 59η Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Bienale Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από 23 Απριλίου έως 27 Νοεμβρίου 2022, το υπουργείο Πολιτισμού απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιμελητές, ιστορικούς τέχνης, τεχνοκριτικούς και θεωρητικούς τέχνης με εμπειρία στην οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων από κοινού με καλλιτέχνες, αλλά και σε καλλιτέχνες από κοινού με τους προαναφερθέντες,

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις κατατίθενται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση demsp@culture.gr και το συνολικό μέγεθος των ψηφιακών αρχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 18 ΜΒ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στη σελίδα http://greeceatvenice.culture.gr/, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από οπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή με τα προτεινόμενα έργα και την παρουσίασή τους στο χώρο του ελληνικού περιπτέρου. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των συντελεστών και η συνοπτική περιγραφή των προτάσεων που θα υποβληθούν θα δημοσιοποιηθούν στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ.

Μπιενάλε Βενετίας
59η Bienalle Βενετίας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού/Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου (Ρεθύμνου 1 – Αθήνα, τηλ. 210.8201725, 210.8201723, 210.8201734, 210.8201728).

Η αξιολόγηση των προτάσεων και η γνωμοδότηση για την τελική επιλογή θα γίνει από άμισθη επταμελή Επιτροπή που θα απαρτίζεται από:

Έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ (εκ περιτροπής) βάσει του άρθρου 68 του νόμου 4481/2017

Έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκ περιτροπής) βάσει του άρθρου 68 του νόμου 4481/2017

Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Έναν εκπρόσωπο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης – Ελληνικό Τμήμα (AICA HELLAS).

Οι καθηγητές και οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους ανωτέρω φορείς και ο πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ που εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής. Οι συντελεστές της εθνικής συμμετοχής (καλλιτέχνης/-ες και επιμελητής/-ές) επιλέγονται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιοποιείται μέχρι το τέλος Ιουλίου του προηγούμενου της διοργάνωσης έτους.

Δημοπρατήθηκε άγνωστος πίνακας του Van Gogh στο Παρίσι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή Φωτογραφίας

➔ Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις και όλα τα πιο πρόσφατα άρθρα της Lavart στο lavart.gr

Κοινοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ