Ανιμισμός στην παιδική ηλικία και Συμφιλίωση με το φυσικό περιβάλλον

Με ποιόν τρόπο σκέψης τα παιδιά θα νιώθουν και θα βρίσκονται πραγματικά πιο κοντά στη φύση; Με τον όρο ανιμισμός, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, εννοείται ο τρόπος θέασης του κόσμου, των αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτόν και των μεταξύ τους σχέσεων με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διαφορετικό από τον συνηθισμένο. Ο άνθρωπος που ζει σε … Continue reading Ανιμισμός στην παιδική ηλικία και Συμφιλίωση με το φυσικό περιβάλλον