Αμαρτωλά Θέλγητρα και η Πολιτική της απόλαυσης: Salon Kitty

“Hath not a socialist eyes? Hath not a socialist a vagina? If you prick it with a Nazi finger, does it not orgasm?”- Salon Kitty (1976) Οι αντιστροφές και οι αντισταθμίσεις μεταξύ της ορθολογικής σκέψης και της «ριζοσπαστικής» απόλαυσης έχουν απασχολήσει τη δυτική σκέψη από την περίοδο του Πλάτωνα. Τι είναι απόλαυση, πώς ορίζεται με … Continue reading Αμαρτωλά Θέλγητρα και η Πολιτική της απόλαυσης: Salon Kitty