Αφορολόγητες από σήμερα οι γονικές παροχές – Δικαιούχοι και παραδείγματα

Χωρίς φόρο από σήμερα 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων για συγγενείς πρώτου βαθμού έως 800.000 ευρώ, ανά γονέα από 150.000 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, με τη σχετική ρύθμιση να κατατίθεται χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την … Continue reading Αφορολόγητες από σήμερα οι γονικές παροχές – Δικαιούχοι και παραδείγματα