8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης Γεωφυσικά ανάγλυφα η έμπνευση για την οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης! Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), διοργανώνεται από το MOMus και υλοποιείται από το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Με βασικές … Continue reading 8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης