6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας: Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία αποτελεί το μέλλον του πλανήτη μας

«Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία δεν αποτελεί μόνο μία περιβαλλοντική ανάγκη που επιβάλλεται από την κλιματική αλλαγή και το μέλλον του πλανήτη μας. Η … Continue reading 6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας: Η μετάβαση στην πράσινη οικονομία αποτελεί το μέλλον του πλανήτη μας