10 βιβλία στην «πυρά»: Όταν ο κομμουνισμός και ο ναζισμός έκαναν cancel

Βιβλία μέσα στις φλόγες του ιδεολογικού πάθους, η ιστορία έγινε μάρτυρας της αποτέφρωσης της γνώσης που αμφισβήτησε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως αυτά του κομμουνισμού και του ναζισμού. Αυτές οι δυνάμεις προσπάθησαν να εξαφανίσουν τις αντίθετες φωνές και να εξαλείψουν την ουσία της ελευθερίας απ’ τις σελίδες αυτών των βιβλίων. Η απολυταρχία βέβαια, ριζώνει σε όλα … Continue reading 10 βιβλία στην «πυρά»: Όταν ο κομμουνισμός και ο ναζισμός έκαναν cancel