10 βιβλία αντιμέτωπα με την απαγόρευση στην Ελλάδα

Η ελευθερία της έκφρασης έχει πολεμηθεί από την εποχή του Πρωταγόρα (5ος αιώνας π.Χ.) μέχρι τις μέρες μας. Η λογοκρισία, με κύριο εργαλείο τη φωτιά ως μέσο εξόντωσης και εξαφάνισης βιβλίων, αποτελεί παράγοντα που συχνά χαντακώνει την ελευθερία της έκφρασης. Αυτή η τάση διατηρείται και στον σύγχρονο κόσμο, όπως φαίνεται από περιστατικά όπως αυτό του … Continue reading 10 βιβλία αντιμέτωπα με την απαγόρευση στην Ελλάδα