Νέες ταυτότητες: Πώς θα τις χρησιμοποιούμε – Ποια στοιχεία θα περιέχουν;

Τί είναι οι νέες ταυτότητες; Ποια προσωπικά δεδομένα θα περιέχουν; Θα διαθέτουν γεωντοπισμό; Η απόφαση για τις νέες ταυτότητες δεν είναι πρόσφατη, καθώς είχε ληφθεί από το 2018, όμως διάφορες επιπλοκές στον σχετικό διαγωνισμό καθυστέρησε την έκδοσή τους. Οι νέες ταυτότητες θα παρουσιαστούν στη προσεχή ΔΕΘ και έπειτα θα ξεκινήσει και η έκδοσή τους. Νέες … Continue reading Νέες ταυτότητες: Πώς θα τις χρησιμοποιούμε – Ποια στοιχεία θα περιέχουν;