Ματθαίος Γιωσαφάτ: «Η πλειονότητα των σχέσεων είναι ψεύτικες και βολεμένες. Δεν βρήκαν ποτέ το ιδανικό.» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ επεκτάθηκε πέρα από τη συγγραφική του δραστηριότητα. Αφιέρωσε πάνω από είκοσι πέντε χρόνια στην εργασία του σε επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, με ειδίκευση στην παιδοψυχιατρική. Μια από τις σημαντικές του υπερασπιστικές ενέργειες ήταν η εφαρμογή της υποχρεωτικής άδειας ενός έτους για τις μητέρες στο δημόσιο τομέα.  Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ γεννήθηκε σε οικογένεια … Continue reading Ματθαίος Γιωσαφάτ: «Η πλειονότητα των σχέσεων είναι ψεύτικες και βολεμένες. Δεν βρήκαν ποτέ το ιδανικό.» (ΒΙΝΤΕΟ)