Οι 15 εντολές της Μαρίας Μοντεσσόρι για ευτυχισμένα παιδιά

Η εκπαίδευση Μοντεσσόρι, που αναπτύχθηκε από τη Μαρία Μοντεσσόρι στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι μια μοναδική και παιδοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση. Η μέθοδος Μοντεσσόρι δίνει έμφαση στην πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα και ικανά για αυτοκατευθυνόμενη εξερεύνηση. Στις τάξεις Μοντεσσόρι, οι μαθητές έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τις δραστηριότητές … Continue reading Οι 15 εντολές της Μαρίας Μοντεσσόρι για ευτυχισμένα παιδιά