6 ιστορικά λάθη που συνεχίζουμε να πιστεύουμε ως σωστά!

Η ιστορία διανθίζεται μέσα στον χρόνο και τα ιστορικά αρχέτυπα που είχαμε διαμορφώσει τελικά καταρρέουν. Τα ιστορικά λάθη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, καθώς η αφήγηση μιας ιστορίας βασίζεται στα ευρήματα. Όταν αυτά είναι ακριβή όλα συνεχίζουν ομαλά, όμως όταν είναι ελλειπή ή έχουν γραφτεί από κακόβουλα άτομα που είχαν σκοπό να προσβάλουν μια προσωπικότητα … Continue reading 6 ιστορικά λάθη που συνεχίζουμε να πιστεύουμε ως σωστά!