Εκπαιδευτικοί – Δωρεάν μουσεία: Δελτίο δωρεάν εισόδου σε κρατικά μουσεία

Δωρεάν μουσεία για τους εκπαιδευτικούς. Μάθε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω. Δωρεάν Μουσεία με την κάρτα εισόδου στο Εθνικό Μουσείο και στους Αρχαιολογικούς Χώρους δικαιούνται όλοι οι ενεργοί εκπαιδευτικοί πλήρους και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί. Δελτίο δωρεάν εισόδου σε κρατικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους δικαιούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που δραστηριοποιούνται, είτε είναι μόνιμοι είτε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση … Continue reading Εκπαιδευτικοί – Δωρεάν μουσεία: Δελτίο δωρεάν εισόδου σε κρατικά μουσεία