Τί αριθμό κατοίκων είχε η Αρχαία Ελλάδα και πως ήλεγχαν τον υπερπληθυσμό;

Ο υπερπληθυσμός δεν απασχολεί μόνο τη σύγχρονη κοινωνία αλλά και όλες τις ακμάζουσες κοινωνίες του παλιού και σύγχρονου κόσμου. Όμως ποιος ήταν ο αριθμός των κατοίκων στην αρχαία Ελλάδα; Στην Aρχαία Ελλάδα, το ζήτημα του υπερπληθυσμού είχε βαθιές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, όπου ο αυξανόμενος αριθμός των κατοίκων επιβάρυνε τους διαθέσιμους πόρους και τις … Continue reading Τί αριθμό κατοίκων είχε η Αρχαία Ελλάδα και πως ήλεγχαν τον υπερπληθυσμό;